Privacyverklaring

In deze privacyverklaring behorende bij deze website kunt u lezen hoe B2B Powerhouse omgaat met uw gegevens.

Inhoud van deze privacyverklaring:

  1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
  2. Waarom we gegevens nodig hebben
  3. Hoe lang we gegevens bewaren
  4. Delen met anderen
  5. In kaart brengen websitebezoek
  6. Google Analytics
  7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  8. Beveiliging

1) Persoonsgegevens die worden verwerkt

B2B Powerhouse kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van B2B Powerhouse, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan B2B Powerhouse verstrekt.

B2B Powerhouse kan de volgende (persoons)gegevens verwerken en opslaan:

– Naam (bij het invullen van ons contactformulier)
– Telefoonnummer (bij het invullen van ons contactformulier)
– E-mailadres (bij het invullen van ons contactformulier)
– Overige gegevens die u invult in onze contactformulieren
– Technische meetgegevens zoals IP-adres, identifiers in cookies en surfgedrag van bezoekers op onze website (Google Analytics)

2) Waarom we gegevens nodig hebben

B2B Powerhouse verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan B2B Powerhouse uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

3) Hoe lang we gegevens bewaren

B2B Powerhouse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

4) Delen met anderen

B2B Powerhouse verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5) In kaart brengen websitebezoek

Op de website van B2B Powerhouse (https://www. b2bpowerhouse.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. B2B Powerhouse gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6) Google Analytics

B2B Powerhouse maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google en de Google Analytics Terms of Service voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan B2B Powerhouse te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. B2B Powerhouse heeft hier geen invloed op. B2B Powerhouse heeft Google geen toestemming gegeven om via B2B Powerhouse verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar post@lemm-tenhaaf.nl. B2B Powerhouse zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

B2B Powerhouse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van B2B Powerhouse maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door B2B Powerhouse verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met B2B Powerhouse op via info@b2bpowerhouse.nl.

Contactgegevens:

B2B Powerhouse
E-mail: info@b2bpowerhouse.nl